Para poder participar los menores en las despertas es imprescindible que se rellenen y se entreguen 3 copias del formulario a la falla. Dos serán devueltas cuñadas por la falla y la tercera se quedará en la falla.

Los menores de 8 años NO PUEDEN PARTICIPAR en la despertà. Este formulario también vale a título personal para poder tirar petardos fuera de la despertà, no siendo necesario entregar ninguna copia en la falla, pues no se considera acto organizado por la misma.  AUTORITZACIÓ DISMINUCIÓ D'EDATS D'ÚS D'ARTIFICIS

Si vols formar part de la comissió major de la falla Antoni Pardo i Voltans, hauràs d'emplenar el formulari.   SOL·LICITUD D'ALTA MAJOR
Si vols formar part de la comissió infantil de la falla Antoni Pardo i Voltans, hauràs d'emplenar el formulari.   SOL·LICITUD D'ALTA INFANTIL

Si vols donarte de baixa de la comissió major de la falla Antoni Pardo i Voltans, hauràs d'emplenar el formulari.   SOL·LICITUD DE BAIXA MAJOR
Si vols donarte de baixa de la comissió infantil de la falla Antoni Pardo i Voltans, hauràs d'emplenar el formulari.   SOL·LICITUD DE BAIXA INFANTIL

Reservats tots els drets. No es permet la reproducció total o parcial de la imatge (Logotip/escut) de l'Associació Cultural Falla Antoni Pardo, ni la seua incorporació a un sistema informàtic, ni la seua transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, estampat en roba, pegats, bordats, termoadhesivos, etc.) , sense l'autorització prèvia i per escrit de la direcció d'esta associació.
La infracció de dites dretes pot constituir un delicte contra la propietat intel·lectual d'esta falla.

  ESCUT DE LA FALLA

Pots descarregar-te la lletra de l'himne de la nostra ciutat.   HIMNE DE TORRENT

Pots descarregar-te la lletra del nostre himne regional.   HIMNE REGIONAL