Per a poder participar els menors en les despertàs és imprescindible que s'emplenen i s'entreguen 3 còpies del formulari a la falla. Dos seran retornades cunyades per la falla i la tercera es quedarà en la falla. Els menors de 8 anys NO PODEN PARTICIPAR en la despertà. Aquest formulari també val a títol personal per a poder tirar petards fora de la despertà, no sent necessari entregar cap còpia en la falla, perquè no es considera acte organitzat per aquesta.

Para poder participar los menores en las despertas es imprescindible que se rellenen y se entreguen 3 copias del formulario a la falla. Dos serán devueltas cuñadas por la falla y la tercera se quedará en la falla. Los menores de 8 años NO PUEDEN PARTICIPAR en la despertà. Este formulario también vale a título personal para poder tirar petardos fuera de la despertà, no siendo necesario entregar ninguna copia en la falla, pues no se considera acto organizado por la misma.

En aquest apartat trobarà la informació referent a la regulació de l'ús d'artificis de pirotècnia en les manifestacions festives tradicionals que se celebren de al llarg de la Comunitat Valenciana: cordà, passejà', correfoc i despertà en les quals s'utilitzen artificis pirotècnics sense marcatge CE que estan exclosos de l'aplicació de la Directiva 2007/23/CE

En este apartado encontrará la información referente a la regulación del uso de artificios de pirotecnia en las manifestaciones festivas tradicionales que se celebran a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana: ‘cordà’, ‘passejà’, ‘correfoc’ y ‘despertà’ en las que se utilicen artificios pirotécnicos sin marcado CE que están excluidos de la aplicación de la Directiva 2007/23/CE

Data limit per aportar la documentació 24 Juliol
DOCUMENTACIÓ: DNI o llibre de Familia de totes les sol·licituts digitalitzats.

A partir del distintiu d'or per a infantils i per a majors, aportar fotocòpia del pergamí de la recompensa anterior.

Només es registraran les sol·licituds de recompenses que porten tota la documentació necessària i per a les recompenses de valència abonar el seu preu

REQUISITS D'OBTENCIÓ:

MAJORS
 • Coure: 2 Exercicis
 • Argent: +5 Exercicis
 • Or: +10 Exercicis
 • Or amb Fulles de Llorer: +20 Exercicis
 • Or i Brillants amb Fulles de Llorer: +30 Exercicis
JUNTA RECTORA
 • Torre de Coure: 2 Exercicis
 • Torre d'Argent: +5
 • Torre d'Or: +10
 • T. Or amb F. Llorer: +20
 • T. Or i Brillants: +30
INFANTILS
 • Coure: 1 Exercicio
 • Argent: 5 Execicis
 • Or: 10 Exercicis
INF. F. MAJOR I PRESIDENTS
 • Coure: 1 Exercici
 • Argent: 4 Exercicis
 • Or: 9 Exercicis